Iedereen een stem.

Geef cliënten en verwanten op een laagdrempelige manier zeggenschap over de dagelijkse dingen in de zorginstelling.

Dankzij Tapster kunnen zorginstellingen inspraak op een eenvoudige, transparante en efficiënte manier vormgeven.

Image

Hoe wij de zorg ondersteunen.

Tapster brengt cliënten en verwanten, bestuurders en cliëntenraden dichter bij elkaar. Ons platform stimuleert sociale interactie en faciliteert inspraak voor cliënten. Wij helpen elke zorginstelling bij het op maat en in eigen huisstijl inrichten van het platform. Net als dat we continu klaarstaan om vragen te beantwoorden, te helpen en uitleg te geven. Want: wij zijn een club technici met verstand van communiceren, we spreken gewone-mensen-taal en snappen dat echt niet iedereen vingervlug is in de digitale wereld.


Cliënten en verwanten

Wij geven cliënten en verwanten op een laagdrempelige manier zeggenschap over de dagelijkse dingen in de zorginstelling. In de complexe omgeving van een zorginstelling is het soms lastig je stem te laten horen. De ene stem klinkt namelijk luider dan de ander. En niet alle mensen met goede ideeën staan vooraan om hun mening te geven. Tapster is een interactief digitaal inspraakplatform dat meningen, feedback en ideeën verzamelt. Het is gebruiksvriendelijk voor mensen die nog niet zo vaardig zijn in de digitale wereld. Bovendien is het altijd en overal toegankelijk, zodat écht iedereen mee kan doen, ongeacht tijdstip of locatie.

Onze oplossing

De cliëntenraad

Tapster zorgt voor de cliëntenraad 2.0. Wij ondersteunen de cliëntenraad in meer en makkelijker contact met de achterban. Ons platform ondersteunt zowel centrale als lokale cliëntenraden. We helpen de raden zich meer zichtbaar te maken en halen belangrijke feedback op over thema’s en onderwerpen. Representativiteit, verslaglegging en overzicht zijn belangrijke punten waar wij mee ondersteunen. Daarnaast maken cliëntenraden met ons de stap naar de cliëntenraad 2.0, door te gaan werken met experts uit de eigen achterban op de verschillende thema’s en onderwerpen.

Onze oplossing

Het bestuur

Tapster zorgt er primair voor dat zorginstellingen voldoen aan de Wmcz, maar het platform biedt organisaties veel meer toegevoegde waarde dan alleen dat. Inspraak geven (en vragen) is met Tapster makkelijker dan ooit. Cliënten voelen zich gehoord en gewaardeerd. Tegelijkertijd plukken bestuurders en de leden van de cliëntenraad de vruchten van een efficiënte en doelgerichte inrichting van de medezeggenschapsprocedures. Waarbij de allergrootste plus wellicht de toegang tot kennis, ideeën en (ervarings)deskundigheid is. Van cliënten, maar zeker ook van hun verwanten met expertise op talloze vlakken. Het resultaat? Betere kwaliteit van zorg en hogere cliënttevredenheid.

Onze oplossing

Het projectteam

Dit zijn onze contacten met de buitenwereld.

team-member

Daan Eliens

026 – 472 33 41
daan@tapster.nl

team-member

Roy Milder

06 49 50 00 45
roy@tapster.nl

team-member

Sjoerd van Hal

026 – 472 33 41
sjoerd@tapster.nl

Online demo inplannen?