Saaie kost, maar wel belangrijk.

Onze spelregels, cookiebeleid en privacy policy.

"

Onze spelregels eenvoudig uitgelegd

\n

Op Tapster kan je in gesprek met patiënten, de cliëntenraad en medewerkers van jouw organisatie. Om dit gesprek prettig en waardevol te houden voor iedereen, vragen we je aandacht voor de volgende waarden die we met elkaar naleven:

\n
  \n
 1. Openheid. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan meedoen.
 2. \n
 3. Respect. We zijn het niet altijd eens. Prima, toch? Dat maakt een gesprek interessant. We proberen elkaar dan beter te begrijpen en komen soms tot nieuwe inzichten.
 4. \n
 5. Samen. We voegen allemaal iets toe aan het gesprek. Daarom trekken we samen op. Iets over de schutting gooien en dan toekijken, helpt niemand.
 6. \n
\n

Wat we toejuichen

\n
  \n
 • Kijk eerst eens rond. Jouw vraag (met antwoord) of idee bestaat misschien al.
 • \n
 • Deel jouw kennis en ervaring. Help andere mensen door te vertellen wat je weet of hebt meegemaakt.
 • \n
 • Gebruik begrijpelijke taal. Houd je bericht kort en krachtig. En vermijd moeilijke woorden en vaktermen.
 • \n
 • Als iemand jou helpt, vergeet niet te bedanken. Geef het bericht een duimpje. Dat zou jij toch ook leuk vinden?
 • \n
\n

Wat we afkeuren

\n
  \n
 • Kwetsende uitingen en persoonlijke aanvallen. We zijn hier om elkaar te helpen en samen te werken.
 • \n
 • Hetzelfde bericht opnieuw plaatsen. Eén keer is voldoende.
 • \n
 • Reclame maken zonder toestemming. Berichten met reclame en links naar sites die niet thuishoren op Samen, worden verwijderd.
 • \n
 • Onderwerp van gesprek veranderen. Wil je het ergens anders over hebben? Maak dan een nieuw bericht.
 • \n
 • Openbaar delen van privégegevens. Iedereen kan meelezen. Stuur daarom een privébericht als je, bijvoorbeeld, je adres wilt delen.
 • \n
\n

Wat je kunt verwachten van moderators

\n
  \n
 • Levendigheid. Moderators wijzen nieuwe leden de weg. En ze zorgen voor leven in de brouwerij.
 • \n
 • Verplaatsen van berichten. Door jouw bericht op de juiste plek te zetten, groeit de kans dat je een reactie krijgt.
 • \n
 • Bewerken van berichten. Bijvoorbeeld bij een onduidelijke titel, rommelige inhoud of het missen van onderwerplabels.
 • \n
 • Verwijderen van berichten. Dit gebeurt als jouw bericht niet aan deze huisregels voldoet.
 • \n
 • Account stopzetten bij herhaalde overtreding. Na een aantal waarschuwingen kan je je toegang kwijtraken.
 • \n
 • Loket voor melden van wangedrag. Doet iemand vervelend? Deel je verhaal met een moderator in een privébericht.
 • \n
\n

Gebruikersvoorwaarden

\n

Tapster is een initiatief van jouw organisatie en is bedoeld om jou als gebruiker de mogelijkheid te geven je uit te laten over jouw ervaringen met jouw organisatie en/of tips en suggesties uit te wisselen. Jouw organisatie kan reageren en/of een specifieke gebruiker vragen benodigde informatie kenbaar te maken in de daarvoor bestemde privéomgeving.

\n

Wanneer gelden deze voorwaarden?

\n

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van Tapster (dus zowel het passief bezoeken van de website als het actief deelnemen). Door gebruik te maken van Tapster ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

\n

Gebruik van Tapster

\n

Om berichten achter te kunnen laten op Tapster zul je eerst lid moeten worden. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoonsgebonden registratiegegevens te voorzien. Registratie en/of ander gebruik is slechts toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18 jaar. Als minderjarige mag je jezelf alleen registreren en/of gebruik maken indien dit plaatsvindt met toestemming van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

\n

Het e-mailadres dat je opgeeft, wordt onder andere gebruikt voor het bevestigen van jouw account en gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je jouw wachtwoord vergeet.

\n

Je dient er voor te zorgen dat jouw wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap . Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen jouw account worden die door jouw organisatie aan je toegerekend. Indien je weet hebt van ongeoorloofd gebruik moet je ons hier direct van op de hoogte stellen.

\n

Jouw mening

\n

Jouw organisatie is benieuwd naar jouw mening. Op Tapster kun je dan ook direct jouw reactie (zonder tussenkomst van jouw organisatie) achterlaten. Je hebt ook de mogelijkheid materiaal van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s en bewegend beeldmateriaal) te plaatsen. Je verklaart dat je het recht hebt jouw materiaal ter beschikking te stellen aan jouw organisatie en de hier beschreven licentie te verstrekken. Met het versturen van jouw reactie geef je aan jouw organisatie de bevoegdheid al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, in te korten, digitaal op te slaan, op het forum openbaar te maken, (her) te gebruiken en te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening.

\n

In beginsel zal jouw organisatie jouw gegevens voor een beperkte tijd opslaan en op de website tonen in verband met de beschikbare opslagcapaciteit. Jouw organisatie heeft het recht alle berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vindt.

\n

Jouw organisatie heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks verstuurde/geplaatste materiaal. Echter, Jouw organisatie heeft het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reacties/weblog naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien jouw organisatie van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart jouw organisatie van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Jouw organisatie behoudt het recht om jouw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Jouw organisatie kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrijgeven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

\n

Links derden

\n

Gebruikers van Tapster kunnen links plaatsen naar andere websites op het internet. Jouw organisatie heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van jouw organisatie. Als zich op Tapser een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal jouw organisatie - na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen. 

\n

Aansprakelijkheid

\n

Jouw organisatie garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van Tapster. Je bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van Tapster gebruik te maken.

\n

Je vrijwaart jouw organisatie voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Jouw organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van Tapster en/of de inhoud van berichten.

\n

Jouw organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien t.g.v. hackpogingen.

\n

Privacy
Tapster is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als lid bieden wij aan je de keuze om jouw gegevens zichtbaar te maken of te verbergen.

\n

Het IP adres van jouw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site de vereenvoudigen. Op het moment dat je Tapster betreedt, bewaart het systeem ook cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer worden gezet door de server van een webpagina.

\n

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van Tapster eenvoudiger. Zo kan jouw inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan, nadat je jezelf hebt afgemeld. Deze cookie maakt het mogelijk dat jouw inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen jouw wachtwoord hoeft in te vullen.

\n

Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan Tapster het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je jezelf tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet inloggen. Wanneer je jezelf afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van uw computer.

\n

Cookies stellen jouw organisatie in staat om relevante en aan jouw voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.

\n

Tapster is goed beveiligd. Van cookies van jouw organisatie kun je verwachten dat ze jouw bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen.

\n

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in jouw browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.

\n

Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je niet kunt inloggen bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van Tapster.

\n

De berichten en gegevens die worden achtergelaten op Tapster kan jouw organisatie gebruiken ter verbetering van de eigen dienstverlening en/ of om je in dit kader hulp te bieden.

\n

Inzage voorwaarden

\n

Deze voorwaarden zijn te allen tijde in te zien via de link naar de gebruikersvoorwaarden onderaan de pagina. Jouw organisatie kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Je moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of je daarmee kan instemmen. Indien je niet met een dergelijke wijziging instemt, moet je Tapster niet langer betreden/gebruiken. Indien van toepassing dien je jouw Tapster-account te verwijderen.

\n

Klachten en informatie

\n

Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van Tapster, dien je deze aan jouw organisatie kenbaar te maken. Jouw organisatie spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

\n

Toepasselijk recht

\n

Op deze voorwaarden/het gebruik van Tapster is Nederlands recht van toepassing.

\n

 

"
"

We snappen dat je graag wil weten hoe we met jouw informatie omgaan. We gaan om met jouw informatie zoals we zelf ook behandeld willen worden; gewoon zoals het hoort.

\n

Was alles maar zo simpel, maar dat is het helaas niet. We lichten graag toe hoe we met jouw informatie omgaan. Wil je extra informatie over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via hallo@tapster.nl.

\n

Inschrijven bij Tapster
Als je je inschrijft op Tapster, stellen we je een aantal vragen. We hoeven niet alles van je te weten, maar sommige informatie zorgt ervoor dat we je een betere ervaring kunnen geven op Tapster. Hieronder een overzicht van de gegevens die we vragen:

\n
  \n
 • E-mailadres (verplicht)
  Deze gebruik je om veilig in te loggen en om onze e-mails op te ontvangen. We tonen nooit je e-mailadres aan andere gebruikers van Tapster.
 • \n
 • Voor- en achternaam (niet verplicht)
  We vinden het fijn om je met je naam aan te kunnen spreken. Gebruik je liever een nick-name? Dan mag dat ook.
 • \n
 • Pasfoto (niet verplicht)
  Het is leuk om te zien welk gezicht bij welke naam hoort, daarom vragen we om je pasfoto.
 • \n
 • Over jezelf (niet verplicht)
  Dezelfde reden als de pasfoto: omdat het voor andere gebruikers leuk is om je te leren kennen.
 • \n
 • Overige kenmerken (niet verplicht)
  We stellen je nog een aantal vragen die gaan over je relatie met ons. Deze kenmerken gebruiken we om je relevante informatie te tonen.
   
 • \n
\n

Verder gebruiken we jouw gegevens voor het volgende:

\n
  \n
 • Plaatsen van berichten
  Je kan op Tapster zelf berichten plaatsen en reageren op de berichten van anderen. Als je dit doet plaatsen we je naam en pasfoto bij deze berichten. We plaatsen je e-mailadres nooit bij je berichten.
 • \n
 • Nieuwsbrieven en meldingen
  We houden je graag betrokken bij Tapster. Hiervoor sturen we je eenmaal per week de nieuwsbrief. Daarnaast ontvang je van ons meldingen als iemand op je gereageerd heeft of als er andere belangrijke informatie is. Dit doen we maximaal 1 keer per dag. Mocht je dit niet meer willen, dan kun je je hiervoor afmelden.
 • \n
 • Helpdesk
  Je kunt met ons bellen en mailen. Als je dit doet kunnen medewerkers van Tapster je profiel in zien. Daardoor kunnen ze je vaak sneller helpen.
   
 • \n
\n

Wil je je persoonsgegevens inzien?
Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit Tapster kun je eenvoudig zelf doen via je profiel.

\n

Derden
Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld om de werking van Tapster te garanderen. Denk hierbij aan de leverancier van de servers waar Tapster op draait. Deze uitwisseling is helemaal 'privacy waterdicht'. Zowel intern -tussen medewerkers- als extern -met leveranciers- zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

\n

Bewaringstermijn
We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Wil je je gegevens verwijderen? Dan doe je dit eenvoudig zelf via je profiel. Wij verwijderen je gegevens dan direct.

\n

Beveiliging
De apparatuur van onze medewerkers is uitgerust met goede en actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We werken met professionele leveranciers die hun gegevensbeveiliging goed op orde hebben en waarmee we duidelijken afspraken hebben. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

\n

Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Eventuele wijzigingen zullen we op deze pagina weergeven. Als er belangrijke wijzigingen zijn, laten we dit aan je weten. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via hallo@tapster.nl

"
"

Hier kunnen we kort over zijn: We werken niet met cookies.

\n

We hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Daarom proberen we alles op een zo privacy vriendelijk mogelijke manier te doen. Zo houden we wel statistieken bij over het gebruik van Tapster, maar deze zijn volledig anoniem.

\n

Het is belangrijk dat je je beseft dat we informatie over je opslaan als je jezelf geregistreerd hebt en ingelogd bent. Wat we dan allemaal van je opslaan vind je terug bij het kopje ‘Privacy’.

"