Mijzo heeft de Innovatiebieb gelanceerd op basis van ons themaportaal ‘Innovatie’. Ruim 3.500 medewerkers krijgen via de Innovatiebieb toegang tot een digitale community rondom innovatie binnen Mijzo. Ook kunnen medewerkers via de Innovatiebieb snel een product in de uitleen reserveren.

Innovatie binnen Mijzo

Bij Mijzo is veel aandacht voor het thema innovatie. Daarom is Mijzo enkele jaren geleden gestart met de Ideeënfabriek. De Ideeënfabriek is een speciale afdeling binnen Mijzo die zich bezig houdt met innovatie in de zorg. In de afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met vernieuwen en de inzet van verschillende zorgtechnologieën en innovaties.

De Innovatiebieb

Er was vanuit de Ideeënfabriek een grote behoefte om deze kennis en ervaring te delen. Zowel binnen als buiten de organisatie. De wens was om op een centrale plek alles te bundelen en laagdrempelig beschikbaar te maken. Maar ook de inbreng van medewerkers (ideation) wordt door de Ideeënfabriek als essentieel onderdeel van een goed innovatieproces gezien. Het themaportaal van Tapster speelde in op al deze wensen.

Ontwikkelt in co-creatie

Samen met het team van de Ideeënfabriek zijn we begin van dit jaar gestart met de ontwikkeling van de Innovatiebieb. Met als basis ons digitale portaal Tapster. In die periode hebben we een uitgebreide catalogus opgebouwd van kennis, ervaringen en innovaties. Een ideeënbus is ook onderdeel van de Innovatiebieb. Medewerkers kunnen hier zelf ideeën en ervaringen in plaatsen en beschikbaar maken voor collega’s. Tot slot bevat de Innovatiebieb een modern en efficiënt reserveringssysteem om medewerkers snel toegang te geven tot de fysieke producten in de uitleen.

We hebben de Innovatiebieb ingericht met een single sign on (SSO) koppeling zodat we snel uit kunnen rollen binnen de hele organisatie.

Over Mijzo

Met een open, nieuwsgierige, blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid, is Mijzo aanjager in de transformatie van zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, is Mijzo er om hen te ondersteunen en te begeleiden. Mijzo is er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Lees meer over Mijzo.

Over ons themaportaal Innovatie

Innovatie is één van de drie thema’s die wij ondersteunen met ons digitale portaal Tapster. Het thema is gebouwd rondom de catalogus, een plek waar medewerkers toegang krijgen tot alle innovaties en vernieuwingen binnen je organisatie. Met handige tools als een reserveringssysteem en ideeënbus is Tapster hét portaal om snel van start te gaan met je eigen digitale innovatieportaal.

Lees meer over het themaportaal Innovatie. Aan de slag met je eigen innovatieportaal? Neem dan contact met ons op.

Geschatte leestijd: 1 minuut

Digidagbesteding, het portaal voor digitale dagbesteding, is opgenomen in één van de voorbeeldvideos van Zorg van Nu.

Samen met InteraktContour ontwikkelen we sinds 2021 het digitale portaal DigiDagbesteding. Met dit portaal krijg je als zorgorganisatie alle tools in handen om snel aan de slag te gaan met een aanbod van digitale dagbestedingsactiviteiten. Cliënten kunnen op hun tablet of laptop zelf, vanuit huis, aan de slag met een divers aanbod aan (groeps)activiteiten. Sinds de start van de samenwerking hebben we diverse functionaliteiten en best practices toegevoegd aan ons portaal. Inmiddels worden er dagelijks digitale groepsactiviteiten georganiseerd. InteraktContour is dit initiatief binnen de eigen organisatie aan het opschalen.

Zorg van Nu is een initiatief van het Ministerie van VWS. De video over DigiDagbesteding is onderdeel van een reeks video’s van voorbeelden van nieuwe slimme zorg die tijdens (en als gevolg van) de coronacrisis zijn gestart of versneld zijn doorontwikkeld. 

Op onze themapagina DigiDagbesteding lees je meer over ons portaal voor digitale dagbesteding. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van digitale dagbesteding voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.